Yksilöllistä psyykkistä valmennusta 

yksilö- sekä joukkueurheilijoille.


Psyykkinen valmennus

Mitä psyykkinen valmennus on?

Psyykkinen valmennus keskittyy psyykkisten ominaisuuksien ja taitojen kehittämiseen. Tällaisia ominaisuuksia tai taitoja voivat olla esimerkiksi keskittymiskyky, paineensieto, motivaatio sekä asenne. 

Psyykkisen valmennuksen lähtökohtana on, että urheilija oppii tuntemaan itsensä uudella tasolla. Tämä tarkoittaa sitä, että urheilija oppii tunnistamaan muun muassa omia vahvuuksia ja heikkouksia, toimintatapoja, ajattelumalleja, motivaatioon vaikuttavia tekijöitä, tunteita sekä persoonallisuutta. 

Urheilija oppii tietämään kuka on, mitä haluaa ja miksi haluaa. Hän oppii hyödyntämään psyykkisiä vahvuuksiaan suorituksissa sekä suoritusten ulkopuolella.


Kuka voi hyötyä psyykkisestä valmennuksesta?

Psyykkisestä valmennuksesta hyötyvät kaikki ne, jotka ovat valmiita, innokkaita sekä avoimia edistämään omaa psyykkistä vahvuutta. Jotta valmennuksesta on hyötyä, vaatii se aina asiakkaalta motivaatiota harjoitella psyykkisiä taitoja ohjeitteni tukemana. Valmennuksestani voivat hyötyä sekä yksilö- että joukkueurheilijat. Myös valmentajat voivat saada psyykkisestä valmennuksestani työkaluja ja siten tukea urheilijoiden menestymistä urheilussa ja vapaa-ajalla entistäkin paremmin. 

Milloin psyykkisestä valmennuksesta voi olla hyötyä?

Psyykkisestä valmennuksesta voi olla apua, kun urheilija tai joukkue haluaa parantaa esimerkiksi jotain seuraavista taidoista:

 • Keskittymiskyky ja fokus
 • Tavoitteen asettelu ja tavoitteen saavuttaminen
 • Itsevarmuus ja itseluottamus
 • Itsetuntemus
 • Motivaatio
 • Tiimidynamiikka
 • Yhteistyö
 • Flow-tilan saavuttaminen
 • Loukkaantumisen käsittely ja kuntouttaminen
 • Energian säätely
 • Palautuminen
 • Asenne
 • Valmennettavuus
 • Jännityksen hallinta
 • Optimaalinen valmistautuminen

   

Mitä psyykkinen valmennus ei ole?

 • Psyykkinen valmennus ei ole terapiaa.
 • Psyykkinen valmennus ei perustu valmentajan "mututuntumaan".
 • Psyykkinen valmennus ei ole valmentajan monologia.
 • Psyykkinen valmennus ei noudata samaa kaavaa jokaiselle urheilijalle, vaan on aina yksilöllistä.