Onko positiivisilla tunteilla vaikutusta palautumiseen?

16.01.2023

Psykologian opinnoissani törmäsin tänään mielenkiintoiseen aiheeseen nimittäin niin kutsuttuun Undo- hypoteesiin. Lähtökohtana Undo- hypoteesissa on positiivisten tunteiden merkitys palautumiseen. Näkökulmana on nimenomaan kardiovaskulaarisen järjestelmän eli verenkiertojärjestelmän (sydän ja verisuonet) palautuminen.
On selvää, että negatiivisia tunteita (kuten stressiä ja ahdistusta) herättävät tilanteet nostavat verenpainettamme ja sydämensykettä. Undo- hypoteesin mukaan mitä nopeammin negatiivisten tunteiden kokemisen jälkeen henkilö pystyy kokemaan positiivisia tunteita sitä nopeampaa kardiovaskulaarinen palautuminen on. Toisin sanoen positiiviset tunteet nopeuttavat palautumista stressaavista tilanteista sekä vähentävät negatiivisten tunteiden vaikutuksia.


Tietysti, koska kyseessä on hypoteesi, on siihen suhtauduttava kriittisesti. Tutkimuksista osa tukee hypoteesia täysin, osa tukee osittain ja osa tutkimuksista ei ole löytänyt tarpeeksi hypoteesia tukevia todisteita. MUTTA mikään tutkimus ei osoita Undo- hypoteesista olevan mitään haittaa!


Itse uskon positiivisilla tunteilla olevan positiivisia vaikutuksia hyvinvointiin ja palautumiseen. Tottakai myös negatiivisia tunteita pitää välillä tuntea ja niiden prosessointiin kannattaa myös antaa rauhassa aikaa. Ei varmaan kukaan aina jaksa ajatella vain positiivisesti ja varmasti meitä kaikkia epäonnistuminen harmittaa! Minulle Undo-hypoteesi ei tarkoitakkaan negatiivisten tunteiden sivuttamista tai huomiotta jättämistä, vaan optimistisuutta tulevaisuudesta.
Pohdin heti Undo-hypoteesista lukiessani kuinka tätä ajatusta voisi hyödyntää myös urheilumaailmassa. Esimerkiksi tappion jälkeen joukkueella voisi olla hyvänä pelisääntönä se, että sen ajan kuin pelaajat ovat kopissa, saa tappiota harmitella ja käsitellä. Mutta kun kopista poistuu, täytyy tilanne ikään kuin nollata ja suunnata katse tulevaan. Tämä mahdollistaa pelaajan kokonaisvaltaisen palautumisen käynnistymisen. Helpommin sanottu kuin tehty! Tässä(kin) on mielestäni kyse psyykkisestä taidosta. On taito muuttaa negatiiviset ajatukset positiivisiksi varsinkin, koska usein helpompi vaihtoehto on jäädä negatiiviseen tunnetilaan. Mutta täytyy muistaa, että taito=harjoiteltavissa oleva asia!


Ehkä näistä ajatuksista voi saada myös hieman lisätukea lauseelle, minkä varmasti moni urheilija kuulee huonosti menneen pelin jälkeen esimerkiksi valmentajalta, nimittäin "älä harmittele, leuka pystyyn vaan". Itseäni ainakin lapsena ärsytti tuollaiset lauseet huonosti menneen pelin jälkeen. Jos olisin saanut selityksen tuon lauseen taakse, olisin ehkä jopa uskonut ja lopettanut surkuttelun vähän aikaisemmin.