Valmennukset

"Tasaväkiset ottelut kääntyvät lopulta lähes poikkeuksetta psyykkisesti vahvemman urheilijan tai joukkueen puoleen"

Psyykkinen valmennus

Psyykkinen valmennus on aina yksilöllisesti suunniteltu vastaamaan urheilijan tai joukkueen toiveita ja tavoitteita. Mikäli valmennuksista ei löydy juuri sinulle sopivaa, ota rohkeasti yhteyttä niin räätälöidään yhdessä sinulle sopiva valmennuspaketti!Henkilökohtainen psyykkinen valmennus 70€/h (sis. ALV)

 • Ensimmäinen tapaaminen aina veloituksetta. 
 • Alkukartoitus, missä käymme yhdessä läpi toiveesi ja tavoitteesi valmennuksen suhteen.
 • Tapaamiset sovittuina ajankohtina.
 • Konkreettisia harjoituksia tukemaan tavoitteitasi.
 • Valmentajan tuki koko valmennusjakson ajan.


Joukkueen psyykkinen valmennus kysy tarjous!

 • Ensimmäinen tapaaminen aina veloituksetta.
 • Alkukartoitus, missä käymme yhdessä läpi joukkueen tavoitteet ja toiveet valmennuksen suhteen.
 • Yhteiset luennot.
 • Mahdolliset henkilökohtaiset valmennuskerrat sitä toivoville.
 • Valmentajan tuki koko valmennusjakson ajan.

Valmennusfilosofia

Suunnittelen valmennukset aina vastaamaan asiakkaan tarpeita, tavoitteita ja toiveita. Jokainen valmennus on siis yksilöllinen. Minulla on valmennuksen sisällöstä sekä asiakkaan tiedoista täysi vaitiolovelvollisuus.

Psyykkisenä valmentajana sitoudun auttamaan asiakasta mahdollisimman hyvin valmennusjakson aikana psyykkisten taitojen kehittämisessä. Korostan valmennuksessani urheilun ja muun elämän tasapainoa sekä palautumisen merkitystä. Minulle on tärkeää pyrkiä luomaan valmennustapaamisiin luottamuksellinen sekä turvallinen ilmapiiri. Tämä on oleellista, koska jotta asiakas hyötyy psyykkisestä valmennuksesta mahdollisimman paljon, edellyttää se asiakkaalta avoimuutta, rohkeutta sekä intoa pohtia muun muassa omia tunteita, ajatuksia, ominaisuuksia, heikkouksia sekä vahvuuksia. Tätä ei kuitenkaan tarvitse jännittää. Asiakas etenee aina omaa tahtia juuri niin kuin hänelle tuntuu luontevalta.

Valmennukseni tavoitteita ovat, että asiakas:

 1.  saa paljon uutta tietoa ja näkökulmia psyykkisestä harjoittelusta,
 2.  saa konkreettisia työkaluja edistää omaa psyykkistä vahvuuttaan,
 3.  kokee tulevansa kuulluksi ja ymmärretyksi,
 4.  saa entistä enemmän motivaatiota ja intoa urheiluun sekä,
 5.  pääsee pohtimaan omaa suorituskykyään edistäviä tekijöitä.

Vaikka valmennus otetaan aina tosissaan, ovat tapaamiset kanssani aina rentoja tapahtumia, joissa on enemmän kuin sallittua vitsailla ja nauraa! 

Asiakaspalautteet

Kiitos! Oli mukava, että pääsi miettimään asioita, mitä ei ole tullut aikaisemmin mietittyä, Tästä on hyvä jatkaa sekä urheiluelämää että muuta elämää.

Joukkueurheilija


Kiitos sinulle! Nämä valmennuskerrat olivat oikein mukavia ja koko psyykkinen valmennus oli erittäin antoisa kokemus!

Joukkueurheilija


Netalla on todella ammattitaitoinen ote! Osaa kysyä ja esittää oikeita kysymyksiä. Hyvin laadittujen "kotitehtävien" kautta aukeaa hyvää itsepohdiskelua, joka oli omalla kodallani hyvin ratkaiseva tekijä ongelmien ratkaisussa. 

Tapaamisissa tuli aina sellainen fiilis, että just mun ongelmaan ja sen ratkaisemiseen oli perehdytty.


Yksilöurheilija


Jo muutamasta  valmennuskerrasta oli apua sekä harjoituksiin, että otteluihin!

Yksilöurheilija


OTA YHTEYTTÄ